Product en tarief

Mijn product bestaat uit het zorgaanbod binnen persoonlijke begeleiding thuis. De aangeboden zorg wordt vooral gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (WLZ) en Persoonsgebonden budget (PGB).


Ik werk vraaggericht. De ondersteuning die ik aanbied kan daarom uit meerdere taken bestaan. Ik richt mij op kortdurende hulp en structurele hulp maar ook op spoedhulp. Dat betekend bijvoorbeeld dat ik snel kan inspringen bij crisissituaties.

Product

Persoonlijke verzorging: Hulp aan cliënten bij het opstaan, eten bereiden, douchen, persoonlijke verzorging etc.

Financiële hulp: Het ondersteunen bij administratieve zaken zoals een kasboek bijhouden. Zo nodig doorverwijzen naar budgetbeheerder of bewindvoerder en naast de cliënt blijven staan tijdens een traject.

Tarief

Persoonlijke verzorging: Hulp aan cliënten bij het opstaan, eten bereiden, douchen, persoonlijke verzorging etc.

Begeleiding individueel: Persoonlijke ondersteuning en begeleiding van cliënten in huis. Begeleiding bij bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek, tandarts, Rechtbank, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Begeleiding naar werk. Samen met cliënten op zoek naar werk en contact onderhouden met de werkvloer.

Begeleiding bij het zoeken naar huisvesting.

Begeleiding bij het zoeken naar vrijetijdsbesteding.

Psychische ondersteuning.

De prijs voor de zorg per uur neem ik over van de momenteel gehandhaafde tarieven. Deze tarieven zijn voor mij een richtlijn. Dat betekent dat ik niet een vast tarief hanteer maar het ook laat afhangen per situatie, tijd en problematiek. Dus het tarief is in overleg.

Heb je geen financiering maar denk je hier wel voor in aanmerking te komen? Neem dan contact met me op dan kan ik samen met jou kijken naar de mogelijkheden en eventueel een aanmelding doen bij het WMO loket.